کتاب و ادبیات
برگزاری نمایشگاه کتاب تهران به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شد

برگزاری نمایشگاه کتاب تهران به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شد

دبیر شورای سیاستگذاری و سخنگوی سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از تعویق زمان برگزاری این رویداد فرهنگی خبر داد و گفت: با مصوبه شورای سیاستگذاری، سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران بعد از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.