كتاب هاي درسي
برخی اشعار حذف شد چون تعداد کتاب‌های فارسی کم شده است

برخی اشعار حذف شد چون تعداد کتاب‌های فارسی کم شده است

سرپرست حوزه تربیت و یادگیری زبان و ادبیات فارسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درباره حذف برخی اشعار از کتاب فارسی گفت: به دلیل کم‌شدن تعداد کتاب‌ها مجبور به حذف برخی مطالب شدیم و سرفصل‌ها ما را در اینکه چه مطلبی حذف یا باقی بماند، هدایت می‌کند.

متأسفانه باید با تأخیر "ورود اسناد جاسوسی آمریکا به کتاب‌های درسی" را انجام دهیم

متأسفانه باید با تأخیر "ورود اسناد جاسوسی آمریکا به کتاب‌های درسی" را انجام دهیم

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه متأسفانه باید با تأخیر "ورود اسناد جاسوسی آمریکا به کتاب‌های درسی" را انجام دهیم، گفت: فکر می‌کنم در یک بازه زمانی دو یا سه سال باید این کار تکمیل شود.

واکنش سازمان‌ پژوهش به انتشار لیست حذف برخی اشعار از کتاب فارسی

واکنش سازمان‌ پژوهش به انتشار لیست حذف برخی اشعار از کتاب فارسی

معاون برنامه‌ریزی متوسطه دفتر تالیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری در واکنش به حذف برخی اشعار از کتاب فارسی گفت: کتاب‌های دوره دوم متوسطه از سال ۱۳۹۵ همسو با برنامه درسی ملی، نو نگاشت بوده و در سه سال گذشته متنی از این کتب حذف نشده است.

اسناد لانه جاسوسی در زمان کوتاه به کتاب‌های درسی وارد شود

اسناد لانه جاسوسی در زمان کوتاه به کتاب‌های درسی وارد شود

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درباره ورود اسناد لانه جاسوسی به کتاب‌‌های درسی گفت: مسئولان مربوطه در یک زمان مشخص و کوتاه در گنجاندن معارف انقلاب در کتاب‌های درسی و تحقق منویات رهبر انقلاب اقدام کنند.