بهداشت و درمان
حریرچی:‌ بستری بیماران کرونایی کاهش پیدا کرد‌ / تا 3 ماه آینده هیچ کشوری نمی‌تواند اجرای پروتکل‌ها را کنار بگذارد

حریرچی:‌ بستری بیماران کرونایی کاهش پیدا کرد‌ / تا ۳ ماه آینده هیچ کشوری نمی‌تواند اجرای پروتکل‌ها را کنار بگذارد

گروه استان‌ها- معاون کل وزیر بهداشت و درمان گفت: زمانی که روند همه‌گیری و شیوع کرونا نزولی می‌شود، اقدامات مراقبتی ما باید افزایش یابد و این به معنای تقویت بیشتر طرح شهید سلیمانی است.

کتاب راهنمای تغذیه بالینی در کووید19 رونمایی شد

کتاب راهنمای تغذیه بالینی در کووید۱۹ رونمایی شد

کتاب "راهنمای تغذیه بالینی در کووید-۱۹ (پیشگیری، درمان، نقاهتگاه،خانه)" با مشارکت مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت، انستیتو تحقیقات تغذیه‌‌ای و صنایع غذایی کشور و انجمن تغذیه ایران رونمایی شد.