+ صوت
آمریکایی‌هایی که در ایران دستگیر شدند خوک مفت‌خور بودند + صوت

آمریکایی‌هایی که در ایران دستگیر شدند خوک مفت‌خور بودند + صوت

هاشمی رفسنجانی در دورانی که اوج انقلابی‌گری او خوانده می‌شود، نه‌تنها نظام آمریکا را زورگو و مستکبر می‌دانست بلکه حتی دیپلمات‌های این کشور را «خوک مفت‌خور» می‌نامید و تعابیر جالب توجهی درباره آن‌ها بکار می‌برد.