گفت وگو با کارمند سابق سفارت آمریکا در ایران (قسمت دوم)

مورای کلیفورد اسمیت کارمند سابق سفارت آمریکا در ایران در گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری تسنیم از خاطرات آن روزهایش در ایران می گوید.

گفت وگو با کارمند سابق سفارت آمریکا در ایران (قسمت دوم)

پرواز خارجی