فوکس - پس از زلزله

پس از گذشت چندین روز از زمین‌لرزه‌ کرمانشاه ، با وجود ویرانی ها در این روستاها، زندگی هرچند به تلخی ادامه دارد و مردم همچنان با نگاهی امیدوار به آینده به زندگی ادامه میدهند .

عکاس : مصطفی حسن زاده

پرواز خارجی