پیشنهادهایی برای رهایی ایران از مشکلات برجام، FATF و...

محمدجواد لاریجانی کارشناس مسائل بین الملل با ارائه تحلیلی درباره موقعیت کنونی دیپلماسی ایران، راهکارهایی برای بهبود این وضعیت پیشنهاد می‌دهد.

پرواز خارجی