کله‌پاچه ۱۱۰ هزار تومان شد؛ نظارتی بر روند افزایش قیمت‌ها نیست / رئیس اتحادیه صنف چایخانه‌داران، سفره‌خانه‌های سنتی و پزندگان گفت: قیمت کله‌پاچه به دستی ۱۱۰ هزار تومان رسیده و هیچ نظارتی بر روند بی‌رویه افزایش قیمت‌ها نیست.

پرواز خارجی