موشن گرافیک | شهید تندگویان

روایت زندگی شهید محمدجواد تندگویان از مبارزاتش علیه رژیم شاهنشاهی تا اسارت در زندان‌های رژیم بعث

پرواز خارجی