موشن گرافیک | ماجرای ترور دکتر علیمحمدی

نگاهی به پرونده ترور دانشمند هسته‌ای دکتر مسعود علیمحمدی و پرده‌برداری از هدفی که اسرائیل، از ترور دانشمندان هسته‌ای دنبال می‌کرد

پرواز خارجی