30 / 1

کیوان فیروزه ای

تحولات اجتماعی و اقتصادی زندگی امروز،موجب شده که بسیاری از مردان و زنان،درصدد انتخاب شغلی برآیند که برخلاف چرخه ی معمول کاری است.به عبارتی دیگر،در ساعاتی که اکثریت قریب به اتفاق مردم پس از یک روز کاری،به خانه می آیند ودر کنار خانواده هستند،آنان مجبورند از خانواده هایشان خداحافظی کنند و در اولین ساعات شب،کارشان را شروع و به شغل‌های کاذب مشغول شوند.عدم امنیت شغلی، درآمد کم و نداشتن بیمه از جمله مشکلاتی است که این قشار از جامعه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و شب هایی را رقم بزندکه سخت روز میشوند.

پرواز خارجی