سهم بی‌تدبیری‌ها در وقوع سیل‌های جنوب کشور

ناصر ترکش دوز مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس از اظهارات کارشناسی نشده و غیر تخصصی درباره پروژه های سد سازی انتقاد می‌کند و می‌گوید اگر سد بختیاری ساخته می‌شد امروز مدیریت آب های روان در جنوب کشور بهتر بود.

پرواز خارجی