نوش‌آبادی: "تروریستی خواندن سپاه" امنیت نیروهای آمریکا در منطقه را به مخاطره خواهد انداخت / سفیر سابق ایران در عمان با بیان اینکه، تبعات، تروریستی خواندن سپاه برای آمریکا بسیار سنگین خواهد بود، گفت: اگر آمریکایی‌ها سپاه را تروریستی بخوانند،، امنیت آنان نیز در غرب آسیا به مخاطره خواهد افتاد.

پرواز خارجی