نوژه نام پایگاهی نظامی در ۴۷ کیلومتری شمال همدان که درست ۳۹ سال پیش، قرار بود نقطه آغازین کودتایی علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی باشد؛ که به فضل الهی و هوشیاری دست‌اندرکاران و نیروهای خدوم انقلاب، این کودتا در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۵۹ در نطفه خاموش شد.بر این اساس کودتای نقاب برگرفته از نخستین حروف "نجات قیام انقلاب بزرگ" برای اقدام در مورخ ۱۹ تیرماه سال ۵۹ طراحی شد، ضمن اینکه این کودتا توسط ستادی از پاریس به رهبری شاهپور بختیار هدایت می‌شد و سازمان سیا موفقیت در آن را قطعی می‌دانست.

پرواز خارجی