20 / 1

سیدمحمود حسینی

«امانوئل بون» مشاور رئیس‌جمهوری فرانسه با «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه دیدار و پیرامون سازوکارهای اجرای تعهدات کشورهای اروپایی در برجام و مسائل منطقه‌ای و دوجانبه با وی گفتگو کرد.

پرواز خارجی