روابط عمومی ،قلب ونبض یک رسانه است/ هنر روابط عمومی راهیابی به دل‌ها

خبرگزاری تسنیم: روابط عمومی در رسانه قلب و نبض آن مجموعه است و باعث پیش برندگی آن رسانه می‌شود بنابراین باید بالاترین جایگاه را برایش درنظر گرفت.

روابط عمومی ،قلب ونبض یک رسانه است/ هنر روابط عمومی راهیابی به دل‌ها

همزمان با فرا رسیدن روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی و گرامیداشت روز روابط عمومی میزگردی با موضوع " نقش روابط عمومی در رسانه" در خبرگزاری تسنیم برگزار شد. در این میزگرد ،محمدحسین زیارتی ، محسن محمدی و  محمدامین ایمان‌جانی، مدیران روابط عمومی خبرگزاری های فارس ،مهر وتسنیم ضمن ارائه نظرات خود،  به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

 

تسنیم: کارکرد روابط عمومی در رسانه چیست و چه ضرورتی دارد؟

 زیارتی،خبرگزاری فارس: روابط عمومی در رسانه‌ها همانند یک رسانه‌ در دل یک رسانه است و هیچ سازمانی وجود ندارد که مانند چنین مجموعه‌ای باشد؛ در واقع روابط عمومی در فضای رسانه حساسیت کار را بیشتر می‌کند و باید یک نگاه علمی‌تر به این موضوع کرد. امروزه روابط عمومی نتوانسته به خود ایمان پیدا کند و با ابزار و قدرت در اختیارش  خود را معرفی کند و از تاثیر خود در مخاطب، استفاده کند بلکه  روابط عمومی باید مورد توجه قرار گیرد و جایگاهی داشته باشد.

همیشه  در بخش روابط عمومی مسئولیت از مدیر به مدیر کل تغییر کرده است ولی جایگاه‌ها نتوانسته ارتقا پیدا کند. متاسفانه ساختاری مناسب برای مجموعه روابط عمومی‌ها وجود ندارد و از فراگیری برخوردار نیستند و کار در این بخش سازمانی شده است و عنوان روابط عمومی را یدک می‌کشند.متأسفانه روابط عمومی تبدیل به راهی برای پذیرش و در آمد زایی شده است.

 هر قشری در جامعه مانند تاکسیرانی، پزشکان و غیره صنف دارند ولی روابط عمومی صنفی نداشته است که باید مراکزی را ایجاد کنند در واقع  این مغفول ماندن خود اولین نقطه آسیب است. باید در مجموعه ای که مورد اعتماد بوده و کار راهبری کرده و هدایت کننده باشد، تشکیل و از آن استفاده کرد. امروزه روابط عمومی‌ها فعالیت سازمانی دارند و مجموعه ای نیست که مجموعه روابط عمومی  را رهبری کند که امیدواریم در دولت بعدی یک برنامه در نظر گرفته شود .

بهترین مجموعه برای ارتباط، مجموعه روابط عمومی است که به آن توجه نشده است و این میزگرد خبرگزاری تسنیم برای اولین بار اتفاق افتاده و یک اقدام مهم و قابل ارزش است زیرا باعث می شود که روابط عمومی یک رسانه با رسانه دیگر در ارتباط بیشتر باشد.

روابط عمومی به عنوان رسانه‌ای در دل رسانه بوده و مخاطب عمومی  آن مردم است بنابراین باید برای افکار عمومی  برنامه ریزی صورت گیرد. روابط عمومی رسانه  با روابط عمومی هر سازمانی فرق می‌کند.روابط عمومی یک رسانه‌ خود یک چهره رسانه‌ای باشد و رسانه را بشناسد و ارتباط نزدیک و موثر با مجموعه رسانه های کشور داشته و با آنها کار کند در واقع نباید کار روابط عمومی یک رسانه را بخشی دید بلکه باید دامنه را وسیع دید که  آسیبی که در حوزه‌های رسانه‌ای دیده می‌شود این است که مدیر روابط عمومی خود را تنها موظف می‌داند که تنها در سازمان و رسانه در ارتباط باشد که باید کار را کلان‌تر دید.

 محمدی،خبرگزاری مهر: روابط عمومی به عنوان رسانه‌ای در قلب رسانه است. نکته قابل توجه این بوده که در حال حاضر روابط عمومی در خبر رسانه هیچ نقشی ندارد و حتی مدیر عامل رسانه نیز این امر را از روابط عمومی نمی‌پذیرد و  متاسفانه بزرگترین مشکل ما در رسانه ها این است که نقش شان مانند شرکت است. در واقع کدام مدیر روابط عمومی در سیاست گذاری خبری رسانه نقش دارد؟ اینجاست که باید دید جایگاه روابط عمومی کجاست؟ بیشتر مدیران روابط عمومی، خبرنگار بودند بنابراین از رسانه و اخبار دور هستند.

مشکل دیگر این است که روابط عمومی‌های رسانه ها روابط عمومی رسانه های دیگر را نمی‌شناسند.

وزارت ارشاد نمی‌تواند برای رسانه ها و روابط عمومی رسانه‌ها مرام نامه بنویسد بلکه مدیر آن رسانه باید برای روابط عمومی خودش بنویسد و روابط عمومی باید زیر نظر مستقیم مدیر آن رسانه باشد.

 ایمانجانی،خبرگزاری تسنیم  : حداقل  کاری که می توان  انجام داد این است که روابط عمومی‌ها در جلسات گروه‌های آن رسانه حضور داشته باشند که خوشبختانه در خبرگزاری تسنیم این اتفاق به دلیل اینکه  با چارچوب  سیاست خبرگزاری آشنا و بتوانیم  بازخورد را پاسخ گو باشیم، رخ داده است. روابط عمومی می تواند نظر جامعه را نسبت آن رسانه جلب کند در حقیقت روابط عمومی در رسانه قلب و نبض آن مجموعه است و باعث پیش برندگی آن رسانه می‌شود.

کار روابط عمومی در رسانه بسیار سخت بوده و با تفکرات در ارتباط است. باید گفت که روابط عمومی رسانه با مدیر بازار یابی فرق می کند و روابط عمومی در میدان مین است و اشتباه آن باعث می شود تا  آن رسانه را رو هوا ببرد بنابراین باید بالاترین جایگاه را برایش درنظر گرفت.

 

 

تسنیم: روابط عمومی موفق در رسانه چگونه بایدباشد؟

 زیارتی: به نظر بنده وزارت ارشاد می‌تواند نقش هدایتی داشته باشد و این مشکل ساختاری را حل کند در واقع اشکال ساختاری باید جایی حل شود که ارتباطات رسانه با هم نزدیک تر و جنس‌اش رسانه ای باشد. مجموعه ای که تمام رسانه‌ها آن را قبول داشته  باشد که این امر مغفول مانده است.

در حال حاضر وزارت ارشاد نقش واسطه دارد و روابط عمومی ارشاد کار شکلی می‌کند و در جایی که وظیفه اش نیست مانند  صدور کارت خبرنگاران و سمان دخیل می شود باید نقش هدایتگر داشته باشد

محمدی:  هر سازمانی از روابط عمومی تعریف جدایی دارد به طور مثال روابط عمومی بانک تفسیرش از روابط عمومی خوش گویی و خوش رویی است و توقعی دیگر از او وجود ندارد ولی دیدگاه  مدیر روابط عمومی در رسانه متفاوت است.

خبرگزاری تسنیم در بخش پیامک بسیار قوی بوده و احادیثی که هر روز ارسال می کند بسیار جذاب و اقدامی ارزشمند است. بنابراین این اقدام روابط عمومی در افکار عمومی موثر است و نقش زیادی دارد.

 ایمانجانی: سفارش‌ برای ارسال احادیث از سوی روابط عمومی خبرگزاری صورت گرفته است که حتی ما برای یک سال احادیث را آماده داریم. حالا در این راستا باید بگویم که یک سازمانی مانند معاونت مطبوعاتی و ارشاد باید نقش پدری و دلسوز برای روابط عمومی رسانه‌ها داشته باشند.

تسنیم: ضعف روابط عمومی ها در کجااست؟

 زیارتی: برخی روابط عمومی رسانه‌ها در بخش ارتباط هیچ آدرسی نمی گذارند که اگر از خارج از کشور کسی مراجعه کند تصور می کند که  فعالیت زیر زمینی صورت می‌گیرد که این امر خود ضعف است. خودمان برای روابط عمومی اهمیت قائل شویم و این نشست‌ها ادامه پیدا کند.

در واقع ما پزشک یک رسانه هستیم و باید یک حرکت درونی صورت گیرد. که این اقدام خبرگزاری تسنیم بسیار ارزشمند است و این نسیت‌ها نسخه شفابخش برای رسانه‌ها ست. بنابراین لازم است که مدیران روابط عمومی برنامه ریزی برای خود داشته باشند.

 ایمانجانی:  به دلیل اینکه پل ارتباطی بین خبرگزاری و حوزه خبری روابط عمومی است نباید در این امر اشتباهی صورت گیرد در حال حاضر ضعف روابط عمومی رسانه عدم ارتباطشان با یکدیگر است.

 محمدی:  باید روابط عمومی رسانه ارتباط با روابط عمومی بین الملل داشته باشند که این ضعف در حال حاضر حس می شود چرا که هیچ کدام بین المللی نیستیم و ارتباط الکترونیکی ضعیف است. هنر روابط عمومی یافتن رمز ورود به دل هاست که باید به آن عمل کنیم.

تسنیم: قشنگ ترین خاطره خودرادر روابط عمومی  بگویید؟

 زیارتی :  موضوع مشهد مقدس قشنگترین خاطره بنده است که دو سال متوالی رخ می‌داد در واقع هر سال از 3 نفر برای مشهد یک نفر انصراف می دهد و هر سال یک فردی که بسیار مشتاق برای زیارت است با اصرار می خواهد که اسمش باشد و طی قرعه کشی اسمش در می‌آید و این حالت معنوی هر سال مرا شاد می‌کند.

 محمدی: در پایان هرسال تحصیلی ، خبرگزاری به دانش آموزان ممتاز هدیه می دهد،یک سال  اسم دخترمن اعلام شد،قبل از این دخترم در سن هفت سالگی هم هدیه گرفته بودواین‌بارکه هدیه گرفت او 17ساله شده بود و زمانی که برای گرفتن  هدیه اش  پشت تریبون رفتم ،گفتم که از فرزندم که در حال حاضر 17 ساله است معذرت می خواهم ،که کنارش نبودم و نفهمیدم کی 17 ساله شد و آنجا دخترم متنی را آماده کرده بود و در وصف من خواند و بنده تخت تاثیر قرار گرفتم.

 ایمانجانی : لذت بخش ترین زمان افتتاحیه بود، برای انجام امور افتتاحیه 3 شبانه روز نخوابیدم که خدا راشکر ،شیرینی برگزاری موفق افتتاحیه را چشیدیم. همچنین چند وقت پیش، اولین کاروان سفر کربلا، را تدارک دیدیم وقتی نحوه ثبت‌نام و زمان را اعلام کردیم افرادی با اشک شوق در چشمانشان نام‌نویسی می‌کردند که هر بیننده‌ای را  تحت تاثیر قرار می‌داد.

گفت‌و‌گو از انسیه آبشاری خبرنگار بخش اجتماعی خبرگزاری تسنیم

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
دهکده صبا