خط آزاد - آیا نمایشگاه فرانکفورت ، قبر سلمان رشدی می شود ؟

گاهی وقت‌ها بعضی موارد مهم زود یادمان می‌رود. ژست روشنفکری می‌گیریم و دم از آزادی بیان و حق نوشتن می‌زنیم.فراموش می‌کنیم که سلمان رشدی چند سال پیش چطور با کلمات شیطانیش هرگونه توهینی به حضرت ختمی مرتبت را روا داشته‌است ...

آیا نمایشگاه فرانکفورت ، قبر سلمان رشدی می شود ؟

پرواز خارجی