خط آزاد - پایان برجام؛ پایان بهانه‌ها

با مجوز مجلس به دولت برای اجرای برجام، شمارش معکوس برای تحقق وعده حل مشکلات آغاز شد.

خط آزاد - پایان برجام؛ پایان بهانه‌ها

پرواز خارجی