خط آزاد - آمریکا چقدر برای جنگ نرم هزینه میکند

ایالات متحده آمریکا برای تقویت قدرت نرم و نفوذ بیشتر در جهان برای سال ۲۰۱۵ بودجه بیش از یک میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون دلاری اختصاص داده است

خط آزاد - آمریکا چقدر برای جنگ نرم هزینه میکند

پرواز خارجی