صدای تسنیم - آخرین تحولات یمن

اعتراف ضمنی متجاوزان به ناکامی در جنگ ویرانگر علیه ملت یمن ، یک دستاورد دیگر برای ملت و نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به شمار می‌رود

صدای تسنیم - آخرین تحولات یمن

پرواز خارجی