عزاداری پاکستانی ها برای حضرت علی اصغر(ع)

گزارش اختصاصی تسنیم از عزاداری شیعیان پاکستان برای حضرت علی اصغر(ع) در کربلای معلی

عزاداری پاکستانی ها برای حضرت علی اصغر(ع)

پرواز خارجی