صدای تسنیم - نشست بدون نتیجه وین

چهار کشور روسیه، آمریکا، عربستان و ترکیه برای بحث درباره تحولات سوریه و آینده این کشور ، در وین گردهم آمدند.

صدای تسنیم - نشست بدون نتیجه وین

پرواز خارجی