دوباره شمال، بدون تهران-شمال

سالهاست که خیلی از شمال دوستان رویای رفتن به شمال آن هم از اتوبانی را دارند که انگار اتمامش تبدیل به محال شده. حالا همه از این می پرسند که آیا ۲۰ سال برای پایان یک اتوبان کافی نبوده است؟

دوباره شمال، بدون تهران-شمال

پرواز خارجی