وقتی حواشی از متن جذاب تر است

یورو ۲۰۱۶ در حالی در کشور فرانسه آغاز شد که فضای پاریس چندان آروم نبود.ناآرامی هایی که انگار به هواداران دو تیم هم منتقل شد. طوری که دنیا شاهد صحنه های فوق العاده خشنی بود که میانه ای با روح فوتبال نداشت.

وقتی حواشی از متن جذاب تر است

پرواز خارجی