حضور عوامل سریال برادر در باشگاه پویا

عوامل سریال «برادر» با حضور در باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا» در مورد این سریال ماه رمضانی گفت‌وگو کردند.

حضور عوامل سریال برادر در باشگاه پویا

پرواز خارجی