از رژه پرحاشیه تا شکست های غیر منتظره

از همان دقایق اول اعزام کاروان ایران به المپیک حاشیه ها شروع شد. اون هم در موضوع تکراری لباس ها، کیفت و شکل و شمایل لباس های ویژه رژه صدای همه رو درآورد...

از رژه پر حاشیه تا شکست های غیر منتظره

پرواز خارجی