ثبت رکورد ۱۷۳ کیلوگرم برای علی هاشمی در حرکت یک‌ضرب

یکی از دو نماینده ایران در مسابقات وزنه‎برداری دسته ۹۴ کیلوگرم در حرکت یک ضرب رکورد ۱۷۳ کیلوگرم را از خود بر جای گذاشت.

ثبت رکورد 173 کیلوگرم برای علی هاشمی در حرکت یک‌ضرب

پرواز خارجی