ثبت سنگین‎ترین وزنه یک‌ضرب به نام مرادی

وزنه‎بردار دسته ۹۴ کیلوگرم ایران بالاترین رکورد حرکت یک‌ضرب این دسته از بازی‎های المپیک ۲۰۱۶ را به نام خود کرد.

ثبت سنگین‎ترین وزنه یک‌ضرب به نام مرادی

پرواز خارجی