سهراب مرادی، دومین طلایی کاروان ایران

سهراب مرادی، وزنه بردار دسته ۹۴ کیلوگرم کشورمان، دومین مدال کاروان المپیک ایران را از آن خود کرد.

سهراب مرادی، دومین طلایی کاروان ایران

پرواز خارجی