گریه عجیب بنا پس از نتایج ضعیف فرنگی کاران

محمد بنا بعد از شکست امید نوروزی مقابل حریف کوبایی بیرون از سالن برگزاری این مسابقات گریست.

گریه عجیب بنا پس از نتایج ضعیف فرنگی کاران

پرواز خارجی