چرا موشک؟

در این مستند چرایی تمرکز ویژه ایران بر تکنولوژی موشکی به‌عنوان ابزار کلیدی در دکترین دفاعی خود بررسی شده است...

موشک

کارگزاری فارابی