خانواده موشک‌های فاتح ۱۱۰ با رونمایی از موشک ذوالفقار، "۹ عضوی" و خانواده موشک‌های ایرانی که از سوخت جامد مرکب بهره‌ می‌برند نیز با رونمایی از این موشک، "۳ عضوی" شد.

برخورد موشک سوخت جامد ذوالفقار به هدف

کارگزاری فارابی