ایران به فینال جام جهانی فوتسال نرسید

تیم ملی فوتسال ایران با شکست مقابل روسیه، از رسیدن به فینال جام جهانی ۲۰۱۶ کلمبیا باز ماند.

ایران به فینال جام جهانی فوتسال نرسید

کارگزاری فارابی