آماده سازی ایستگاه های صلواتی در مرز مهران

با نزدیک شدن به اربعین حسینی، در داخل مرز ایران هم ایستگاه های صلواتی با همت مردم منطقه راه اندازی شده اند و به زائرین حسینی خدمت رسانی می کنند.

آماده سازی ایستگاه های صلواتی در مرز مهران

پرواز خارجی