منم باید برم، آره برم سرم بره...

جناب آقای سیدرضا نریمانی در حضور رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از مردم مؤمن و انقلابی استان اصفهان مرثیه سرائی کرد.

منم باید برم، آره برم سرم بره...

پرواز خارجی