عمو حسن (بخش اول)

عمو حسن از جانبازان جنگ تحمیلی است. چند باری جراحی کرده و حتی یک بار فلج شده. او ۳۳ سال پیش با دختر عمویش ازدواج می کند و زندگی مشترکشان آغاز می شود. مهر و محبت میان عمو حسن و همسرش شاید آرزوی خیلی از زوج ها باشد.

عمو حسن (بخش اول)

پرواز خارجی