کمک دولت به مادران شاغل در ایفای نقش مادری و خانه‌داری

حضرت آیت الله خامنه ای: «دولت باید به خانم‌هائی که به هر دلیلی کار تمام‌وقت یا نیمه‌وقت را قبول کرده‌اند، کمک کند تا بتوانند به مسئله‌ی مادری و خانه‌داری برسند.»

کمک دولت به مادران شاغل در ایفای نقش مادری و خانه‌داری

پرواز خارجی