انتخابات ۴۰میلیونی؛ پاسدار استقلال و مقدمه‌ی پیشرفت

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:«بنده بایدازیکایک آن کسانی که آمدندو بیش از۴۱میلیون رأی رادرصندوقها ریختند،از صمیم قلب تشکّرکنم.[اینکه] اکثریّت هفتاد و چند درصدیِ کشور بیایند به نظام جمهوری اسلامی «آری» بگویند، تأیید کنند، به آن اعتماد کنند، خیلی مهم است.»

انتخابات 40میلیونی؛ پاسدار استقلال و مقدمه‌ی پیشرفت

 

پرواز خارجی