پرسپولیس ۳ - ۱ الاهلی

پرسپولیس به جمع چهار تیم برتر آسیا راه یافت

پرسپولیس 3 - 1 الاهلی

کارگزاری فارابی