مراســم عـــزادارى شــب دوم محرّم

زمینه ( نوری تو عالم نبود دین خدا ) هیـــأت رایة العـباس عــــلیه الـسلام با مداحى حاج محمود کریمى جــمــعـه ٣١ شــهـــریور ١٣٩٦

مراســم عـــزادارى شــب دوم محرّم

کارگزاری فارابی