مراســم عـــزادارى شــب هشتم محرّم

زمینه ( حى على الصلاة محرابم ... ) مراســم عزادارى شـب هشتـم محرّم هیـــأت رایـة العـباس عـــلیه الـسلام با مداحى حاج محمود کریمى پنــجشــنبه ٦ مــــهــــر ١٣٩٦

مراســم عـــزادارى شــب هشتم محرّم

کارگزاری فارابی