۱۵ روز مانده به اربعین

دل بریدن، پرِ پرواز حسینیّون است، هر که از خود گذرد در سفر کرب‌و‌بلاست

15 روز مانده به اربعین

کارگزاری فارابی