۱۱ روز مانده به اربعین

دادِ مظلومی تو مُلک خدا را پُر کرد. عالمی نیست که با یاد غمت دَرهم نیست

11 روز مانده به اربعین

کارگزاری فارابی