آیا آب تهران ناسالم است

خبرگزاری تسنیم به‌منظور پرده‌برداری از واقعیت سنجش کیفیت آب با آزمایش الکترولیز، در آزمایشگاه مرجع آب تهران حضور یافت و با شبیه‌سازی کامل این آزمایش در محیط آزمایشگاهی به نتایج قابل توجهی رسید.

آیا آب تهران ناسالم است

پرواز خارجی