عشق و اخلاص، توشۀ زائرین پیادۀ اربعین

سختی های سفر به کربلا در ایام اربعین آن قدری هست که آدم را از پا دربیاورد اما محبت به اهل بیت باعث فراموشی این سختی هاست ...

عشق و اخلاص، توشۀ زائرین پیادۀ اربعین

پرواز خارجی