منتظران در عمود ۳۱۳

تعجیل در فرج امام زمان (عج) دعای زائران اربعین حسینی است.

منتظران در عمود 313

کارگزاری فارابی