سرپناه و سوخت مهمترین نیاز زلزله‌زدگان

سرپناه و سوخت مهمترین نیاز زلزله‌زدگان

سرپناه و سوخت مهمترین نیاز زلزله‌زدگان

پرواز خارجی