واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی به احتمال خروج آمریکا از برجام

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به احتمال خروج آمریکا از برجام واکنش نشان داد.

واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی به احتمال خروج آمریکا از برجام

علاءالدین برو