گزارش شبکه آمریکایی درباره مجاهدین خلق

شبکه MSNBC آمریکا گزارشی درباره سازمان مجاهدین خلق منتشر کرده که در آن به موضوعات جالبی همچون پرداخت حقوق به برخی مقامات آمریکایی از جانب این گروهک اشاره می‌کند.

گزارش شبکه آمریکایی درباره مجاهدین خلق

کارگزاری فارابی