خاطره تلخ ایران ترابی از شرط منافقین برای سلاخی مادر و جنین

ایران ترابی از زنان پرستار زمان جنگ تحمیلی صدام علیه ایران است او خاطرات تلخی از جنایات منافقین علیه مردم ایران را روایت می‌کند.

خاطره تلخ ایران ترابی از شرط منافقین برای سلاخی مادر و جنین

کارگزاری فارابی